سیستم پیشرفته برای آنلاین کردن “منوی دیجیتال” و قابلیت “اسکن بارکد” برای منو رستوران و کافه